top baner grafiki budynków

Success: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na

Success: VI MIędzynarodową Konferencję Naukową o Rzemiośle

Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
“Rzemiosło z poszanowaniem tradycji a zrównoważony rozwój”Danger: CILRAID 2023
Opole
19 maja 2023


baner reklamujący pranterów konfrencji cilraid 2023


ZAKRES KONFERENCJI


PATRONATY HONOROWESławomir Kłosowski - Opole Province Governor
Andrzej Buła – Marshal of the Opolskie Voivodeship
Rafał Bartek - President of the Regional Parliament of the Opolskie Voivodeship
Mayor of the City of Opole
Łukasz Sowada - Chairman of the City Coucil of Opole
Jan Gogolewski - President of the Polish Craft Association


Marcin Lorenc - Rector of the Opole University of Technology

PATRONATY MEDIALNY

logo radia Opole

PARTNERZY KONFERENCJI


logo lwowskiego uniersytetu ekonomiczno-handlowego
Lviv University of Trade and Economics, Ukraine
logo IBERA-International top leaders and researchers network,
IBERA-International top leaders and researchers network,
logo Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe
Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe
Logo Instytutu z Politechniki w Portugalii
TECHN&ART R&D Unit; The Polytechnic Institute of Tomar, Portugal
logo uczelni w Pradze
The University of Finance and Administration
logo Family Business Centre , Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
Family Business Centre , Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
logo MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women (HNIMR), India
MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women (HNIMR), India
logo Journal of Contemporary Research in Business Administration and Economic Sciences
Journal of Contemporary Research in Business Administration and Economic Sciences
logo Comrat State University, Republic of Moldova
Comrat State University, Republic of Moldova
logo BUDAPEST BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
BUDAPEST BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
logo Wolaita Sodo University
Wolaita Sodo University
logo Centre for VUCA studies, Amity University,
Centre for VUCA studies, Amity University,
logo Thai Nguyen University of Economics and Business   and Administration
Thai Nguyen University of Economics and Business and Administration
logo Honorary Consul of the Czech Republic in Opole
Honorary Consulate of the Czech Republic in Opole
Aurel Vlaicu University of Arad
Aurel Vlaicu University of Arad

KOMITET NAUKOWY


• Dr hab. Inessa Sytnik, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland), Przewodnicząca Komitetu Naukowego (Chairwoman of the Scientific Committee),

* Prof. Dr Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida (Instituto Politécnico de Tomar, Portugal)

* Uldana B. Baizyldayeva PhD, Assistant Prof. (KIMEP University , Kazakhstan)

* Prof. Dr hab. Marta Barna (The First Vice-Rector of Lviv University of Trade and Economics, Ukraine)

*Teodor Cilan, Associate Professor, PhD (Vice-Rector of „Aurel Vlaicu” University of Arad)

* Prof. Ramona Lile, PhD (Rector of „Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania)

*Grigorie Sanda, PhD (Dean of The Faculty of Economics, „Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania)

*Adina Spînu, PhD (Vice Dean of The Faculty of Economics „Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania)

* Dr hab. Maria Bernat, prof. uczelni (Director of The Confucius Institute in Opole, Opole University of Technology, Poland)

* Dr Mesfin Bibiso (Vice-President for Research & Community Services, Wolaita Sodo University, Ethiopia)

* Francisco Carvalho, Prof. Adjunto (Director of The Higher School of Management in Tomar, Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)

* Hani El-Chaarani ( Head of Faculty of Business Administration, Beirut Arab University, Founder of IBERA, Member of Family Business Center, Slovak Repu-blic )

* Maryna Chaikovska, Dr., Associate Professor (Department of Marketing and Business Administration, I.I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine)

* Judit Csákné Filep, PhD -( Budapest Business School, University of Applied Sciences, LAB – Office for Entrepreneurship Development, Director for Rese-arch, Hungary)

* Marta Dionisio (Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement - Techn&Art, Polytechnic Institute of Tomar)

* Dr Said Edaich (Opole University of Technology, Poland)

* Judit Csákné Filep, PhD ( Budapest Business School, Hungary, Director for Research at Budapest LAB – Office for Entrepreneurship Development, Hungary, Member of Family Business Center, Slovak Republic)

* dr Ryszard Gładkiewicz (Chairman of the Board of the Polish-Czech Scientific Society, Poland)

* Nadejda Ianioglo, PHD, Associate Professor (Department of Economics, Comrat State University, Republic of Moldova)

* Dr. Margarita Išoraitė (Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences, Lithuania)

* Prof Manoj Joshi, (Professor of Strategy, Entrepreneurship and Innovation Director Centre for VUCA studies, Dy Dean Research ( Management and Social Sciences) , Amity University, India)

* Dr inż. Elżbieta Karaś (Opole University of Technology, Poland)

* Dr hab. Leszek Karczewski, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland)

* Ing. Eva Kostikov, Ph.D., Head of Finance Department, scientific guarantee and coordinator of international projects, Faculty of Economic Studies, University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)

* Assoc. Prof. Dipl. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. ( University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, Founder of the Family Business Cen-ter, Slovak Republic, Co-founder of IBERA)

* Dr. Mihika Kulkarni, Associate Professor (Head of the Research Centre, MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)

* PhDr. Ing. Václav Kupec, PhD (Prague University of Economics and Business,Czech Republic)

* Dr hab. Alla Levitskaia, prof. Univ. (Comrat State University, Director, II "InnoCenter", Director Regional Economic Development Institute, Republic of Mol-dova)

* Dr. Shirish Limaye (Former Professor and Head of the Department Symbiosis College of Arts and Commerce, Pune, Maharashtra, India)

* doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. (Deputy Director of The Institut of Management University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia)

*dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT (Katedra Ekonomii , Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

* dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)

* Célio Gonçalo Marques, PhD, Associate Professor (Director of The TECHN&ART R&D Unit; Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)

* Dr inż. Katarzyna Mazur - Włodarczyk (Opole University of Technology, Poland)

* Prof. Ruizan Mekvabidze (Head of the Office - Coordinator of International Programs, Gori State Teaching University, Georgia)

* Andreia Nogueira (Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement - Techn&Art, Polytechnic Institute of Tomar)

* Cláudia Pires da Silva (Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement - Techn&Art, Polytechnic Institute of Tomar)

* Fatima Pedro, Prof. Adjunto (Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)

* Dr. Surya Ramdas (Director of MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)

* Assoc. Prof., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (Dean of the Faculty of Economic Studies, University of Finance and Administration, Czech Republic)

* Tetyana Shtanko (Director of The Center of International Education and Cooperation, Erasmus+ Institutional Coordinator, Lviv University of Trade and Econo-mics, Ukraine)

* Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW (Wrocław University of Economics and Business, Poland)

* Dr hab. Artem Stopochkin, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland)

* Prof. Do Anh Tai (Chancellor of The University Council, TNU-University of Economics and Business Administration, Vietnam)

* Dr. Dinh Hong Linh (Vice Rector Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)

* Dr. Nguyen Bich Hong (Head of Department of Science - Technology & International Affairs, Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)

* Alina Svechkina, PhD (University of Haifa, Israel),

* Dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień (Dean of The Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland)

* Dr Roman Śmietański (Opole University of Technology, Poland)

* Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. ( Deputy Head of the Department of Finance, Head of the Department of Finance,University of Finance and Administration, Czech Republic, Member of Family Business Center, Slovak Republic, Member of Family Business Center, Slovak Republic; IBERA-International top leaders and researchers network, active member in the Network of Top Business Leaders and Researchers)

* Ricardo Triães (Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement - Techn&Art, Polytechnic Institute of Tomar)

* Dr hab. Janusz Wielki, prof. uczelni (Head of the Department of Enterprise Management, e-Business and Electronic Economy, Faculty of Economics and Ma-nagement, Opole University of Technology, Poland)

* DR. Artur Żurakowski (Honorary Consul of the Czech Republic in Opole, Poland)


CONFERENCE PROGRAMME / PROGRAM KONFERENCJI


9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji/registration of conference participants

(on - line: https://etele.po.edu.pl/cilraid2023 )

Miejsce konferencji Centrum Nauki i Biznesu - CeNaBiz w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 4
Venue of the conference Science and Business Center - CeNaBiz in Opole, 45-047 Opole, 4 Waryńskiego Street

SESJA OGÓLNA / GENERAL SESSION
(sala 217 – im. prof. R. Kośmidra / room 217 - named after prof. R. Kośmider)
MODERATORZY/MODERATORS: JAN DAMBON, LESZEK KARCZEWSKI, ROMAN ŚMIETAŃSKI
https://etele.po.edu.pl/cilraid2023

10.00 – 13.00 – uroczyste otwarcie konferencji / opening of the conference
10.30 – 10.45 - Eva Kostikov (University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)
Dutch dicease and family business environment: case study from Azerbaijan (Holenderska diecezja i środowisko rodzinnego biznesu: studium przypadku z Azerbejdżanu) (Holandská nemoc a prostředí rodinného podnikání: případová studie z Azerbajdžánu)
10.45 - 11.00 - Srishti Hemant (Bastar Kalagudi , District Administration Bastar, Chhattisgarh, India )

- Mihika Kulkarni (Faculty of Human Resource Management, Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management and Research for Women, Pune ,India)
BASTAR ART: Conteplation of estetic inventiveness and consummate finesse
(BASTAR ART: Kontemplacja estetycznej inwencji i doskonałej finezji) (BASTAR ART: Přemýšlení o estetické invenci a dokonalé jemnosti) (udział online / online participation)

11.00 - 11.15 - Teymur Akhundov (University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)
The banking industry and it's influence to the family business (Branża bankowa i jej wpływ na biznes rodzinny) (Bankovní sektor a jeho vliv na rodinný podnik) (udział online / online participation)

11.15 – 11.30 PRZERWA KAWOWA / A COFFEE BREAK

OBRADY W SEKCJACH / SESSION SPEECHES


SEKCJA 1 / SESSION SPEECHES 1
JĘZYKI SEKCJI: POLSKI, CZESKI, SŁOWACKI MODERATORZY: ANDREA TOMÁŠKOVÁ, ELŻBIETA KARAŚ https://etele.po.edu.pl/cilraid2023

11.30 – 11.45 Katarzyna Mazur - Włodarczyk (Opole University of Technology, Poland)
Rzemiosło w ramach sektora usługowego - przykład chińskiego zegarmistrzostwa i fryzjerstwa
(Crafts within the service sector - examples of Chinese clockmaking and hairdressing) (Řemesla v sektoru služeb - příklady čínského hodinářství a kadeřnictví)
11.45 – 12.00 Adrián Čakanišin Monika Naďová Krošláková, Andrea Tomášková (University of Economics, Faculty of Commerce, Department of Tourism, Bratislava, Slovakia University of Economics, Bratislava, Slovakia, University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)
Vývojové trendy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v krajinách V4
(Development Trends in the Cultural and Creative Industries in V4 Countries) (Trendy rozwojowe w kulturze i kreatywnym przemyśle krajów grupy V4) (udział online / online participation)
12.00 – 12.15 Katarzyna Mazur - Włodarczyk, Karaś Elżbieta, Katarzyna Łukaniszyn - Domaszewska(Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland)
Rola rzemiosła z perspektywy rozwoju regionalnego w opinii rzemieślników Śląska Opolskiego
(Role řemesla z pohledu regionálního rozvoje podle mínění řemeslníků Opolského Slezska) (The role of craft from the perspective of regional development in the opinion of craftsmen of Opole Silesia)
12.15 – 12.30 Lucie Srpová, Andrea Tomášková, Zuzana Khendriche Trhlínová (University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic) Postavení malých rodinných farem v rozvoji venkovských oblastí
(The position of small family farms in the development of rural areas) (Miejsce małych gospodarstw rodzinnych w rozwoju obszarów wiejskich) (udział online / online participation)
12.30 – 12.45 Farkačová Lenka (University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)
Nástroj pro hodnocení náročnosti výkonu řemeslných prací v České republice
(Tool for evaluation of the difficulty of craft work in the Czech Republic) (Narzędzie do oceny trudności wykonywania prac rzemieślniczych w Czechach) (udział online / online participation)
12.45 – 13.00 Jakub Sieber (Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, Czech Republic)
Kontrolní procesy a jejich digitalizace v oblasti řemeslných činností
(Control processes and their digitalization in the field of craft activities) (Procesy kontrolne i ich digitalizacja w zakresie działalności rzemieślniczej) (udział online / online participation)
13.00 – 13.15 Artem Stopochkin, Inessa Sytnik(Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland)
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w koncepcji zrównoważonego rozwoju
(The role of small and medium-sized enterprises in the concept of sustainable) (Role malých a středních podniků v konceptu udržitelného rozvoje)


SEKCJA 2 / SESSION SPEECHES 2
JĘZYK SEKCJI: ANGIELSKI MODERATORZY: LESZEK KARCZEWSKI, KATARZYNA ŁUKANISZYN - DOMASZEWSKA https://etele.po.edu.pl/cilraid2023-sekcja2

11.30 – 11.45 Rusu Corina-Maria, Teodor Cilan, Raluca Simina Bilți(Aurel Vlaicu University of Arad, Romania)
The Link between Crafts, the Use of Social Media and People's Happiness
(Związek między rzemiosłem, korzystaniem z mediów społecznościowych a szczęściem ludzi) (Spojení mezi řemesly, používáním sociálních sítí a štěstím lidí)
11.45 – 12.00 Paula Almeida(Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)
The legal protection of craft and crafts as a way to preserve a people’s identity: bilros income
(Právní ochrana řemesel a řemesel jako způsob, jak zachovat identitu lidí: vliv bilros) (Prawna ochrona rzemiosła i rzemiosła jako sposób na zachowanie tożsamości narodu: wpływ bilros) (udział online / online participation)
12.00 – 12.15 Svetlana Ghenova(Comrat State University, Republic of Moldova)
Conceptual, organizational and economic justification for the creation of a cross-border cluster (Romania-Moldova) to promote the development of wine tourism routes
(Konceptualne, organizacyjne i ekonomiczne uzasadnienie utworzenia transgranicznego klastra (Rumunia-Mołdawia) w celu promocji rozwoju szlaków turystyki winiarskiej) (Koncepční, organizační a ekonomické zdůvodnění vytváření přeshraničního klastru (Rumunsko-Moldavsko) na podporu rozvoje tras vinařské turistiky)
12.15 – 12.30 Uldana B. Baizyldayeva(KIMEP University, Kazakhstan)
Utilization of Information Technologies in craftsmanship
(Wykorzystanie technologii informatycznych w rzemiośle) (Využití informačních technologií v řemesle) (udział online / online participation)
12.30 – 12.45 Ketevan Termakozashvili, Semih Ozekici (Erasmus Student, Gori State Teaching University, Georgia), (Erasmus Student, Gaziantep University, Turkey)
Craft as the greatest heritage treasure (Chichilak,the only and special handicraft sample,which you will see only in Georgia)
(Rzemiosło jako największy skarb dziedzictwa (Chichilak, jedyna i wyjątkowa próbka rękodzieła, którą zobaczysz tylko w Gruzji)) (Řemeslo jako největší poklad dědictví (Chichilak, jediný a speciální vzorek řemesel, který uvidíte pouze v Gruzii))
12.45 – 13.00 Margarita Isoraite (Vilniaus kolegija/Higher Education Instutution, Vilnius, Lithuania)
Green marketing features of kaziukaz craft fairs in Lithuania
(Ekologiczne cechy marketingowe targów rękodzieła kaziukaz na Litwie) (Zelené marketingové prvky řemeslných veletrhů kaziukaz v Litvě) (udział online / online participation)
13.00 – 13.15 Felicia Banu(Comrat State University, Republic of Moldova)
Peculiarities of teaching professional English terminology to students of economic faculties
(Specyfika nauczania fachowej terminologii języka angielskiego studentów kierunków ekonomicznych) (Zvláštnosti výuky odborné anglické terminologie studentů ekonomických fakult)
13.15 – 13.30 Shrikant. V. Deshpande, Karan Randive, Ankita Bhatt(Smt Kashibai Navale College of Commerce, Pune, India.)
Eco-Friendly Idols for Sustainability: A Path towards Environmental Responsibility
(Eko-przyjaźni idole na rzecz zrównoważonego rozwoju: ścieżka w kierunku ochrony środowiska) (Ekologické idoly pro udržitelnost: cesta k ochraně životního prostředí) (udział online / online participation)
13.30 – 13.45 PODSUMOWANIE OBRAD / CONCLUSION
14.00 – 14.15 LUNCH

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


konferencja hybrydowa https://etele.po.edu.pl/cilraid2023

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.30 - uroczyste otwarcie konferencji

10.30 - 11.30 - obrady

11.30 – 11.45 – przerwa na kawę

11.45 – 13.45 – obrady w sekcjach

13.45 – 14.30 –obiad

14.30 – 16.00 – obrady w sekcjach

16.00 – 16.15 – przerwa na kawę

16.15 – 16.30 – sesja ogólna – podsumowanie konferencji

Danger: Szczegółowy program zostanie podany po nadesłaniu referatów i ustaleniu kolejności ich prezentowania


WAŻNE DATY I INFORMACJE


Conference start time according to the time in:

9 a.m. - Portugal (Tomar)

10.00 a.m. - Poland, Czech Republic, Hungary, Serbia, Slovakia

11.00 a.m. - Ethiopia, Lithuania, Moldova (Găgăuzia), Romania, Ukraine (Kyiv)

12.00 a.m. - Georgia (Gori)

1.30 p.m. - India (Pratishtha, Uttar Pradesh)

2.00 p.m. - Kazakhstan (Alma-Ata)

3.00 p.m. - Vietnam (Thái Nguyên)


Termin konferencji:
19 Maj 2023r.Miejsce konferencji:
Centrum Nauki i Biznesu – CeNaBiz w Opolu,
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 4Ważne daty


Danger: Termin konferencji 19 maja 2023

Danger: Termin nadsyłania Karty Zgłoszenia 7 maja 2023

Danger: Przesłanie informacji o przyjęciu referatu 12 maja 2023

Danger: Termin nadsyłania pełnych treści artykułów 31 sierpnia 2023

Danger: Termin dokonania wpłaty za publikację artykułu w monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) - do 15 września 2023


Języki konferencji:

Danger: obrady główne: angielski i polski.

Danger: sekcje planowane w językach: angielskim, czeskim, słowackim, polskim.


OPŁATY KONFERENCYJNE


Udział w konferencji jest bezpłatny

Nocleg we własnym zakresie (udzielimy ewentualnej pomocy przy jego znalezieniu)

PUBLIKACJE


<

Artykuł przesłany przez autora/autorów po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w monografii wydanej przez organizatorów Konferencji CILRAID 2023. Opłata za publikację i recenzję wynosi 200 zł (dla doktorantów rabat w wysokości 100 zł)


ORGANIZATORZY KONFERENCJI


Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

rzemiosło
logo weiz


KOMITET ORGANIZACYJNY


* dr Roman Śmietański, Coordinator of the Organizing Committee (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)

* dr hab. Inessa Sytnik, prof. uczelni, Chairwoman of the Scientific Committee (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Po-land)

* dr hab. Leszek Karczewski, prof. uczelni (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology , Poland)

* dr hab. Artem Stopochkin, prof. uczelni (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology , Poland)

* dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)

* dr Said Edaich (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)

* Jan Damboń (Chief of The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers' Association in Opole, Poland)

* Tobiasz Sowada (Director of The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers' Association in Opole, Poland)

* Tomasz Hanzel (Director of The Opole Center for Economic Development, Poland)

* Ing. Andrea Tomášková PhD (University of Finance and Administration, Czech Republic)

* Prof. Do Anh Tai (Chancellor of The University Council, TNU-University of Economics and Business Administration, Vietnam)

* Dr. Dinh Hong Linh (Vice Rector Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)

* Dr. Nguyen Bich Hong (Head of Department of Science - Technology & International Affairs, Thai Nguyen University of Economics & Business and Administration, Vietnam)

* Prof. Dr Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida (Instituto Politécnico de Tomar, Portugal)

* Célio Gonçalo Marques, PhD, Associate Professor (Director of The TECHN&ART R&D Unit; the Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)

* Adam Grzela ( photography - graphics - printing – WWW, Poland )


KONTAKT


Koordynator konferencji
– dr Roman Śmietański

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole


Adres e-mail konferencji:
opolecech@gmail.com

dr Roman Śmietański
Tel.: 664 559 448
r.smietanski@po.edu.pl