top baner grafiki budynków

Success: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
mają zaszczyt zaprosić na

Success: VII MIędzynarodową Konferencję Naukową o Rzemiośle

CILRAID 2024

Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
“Rzemiosło - droga od małego biznesu do sukcesu - synergie, wyzwania, możliwości”Danger: CILRAID 2024
Opole
6 czerwca 2024

Strona będzie aktualizowana, prosimy o śledzenie zmian na stroniebaner reklamujący pranterów konfrencji cilraid 2023


ZAKRES KONFERENCJI


PATRONATY HONOROWERafał Bartek - President of the Regional Parliament of the Opolskie Voivodeship


Marcin Lorenc - Rector of the Opole University of Technology
Mayor of the City of Opole
Jan Gogolewski - President of the Polish Craft Association

PATRONATY MEDIALNY


logo radia Opole

PARTNERZY KONFERENCJI


logo lwowskiego uniersytetu ekonomiczno-handlowego
Lviv University of Trade and Economics, Ukraine
logo IBERA-International top leaders and researchers network,
IBERA-International top leaders and researchers network,
Logo Instytutu z Politechniki w Portugalii
TECHN&ART R&D Unit; The Polytechnic Institute of Tomar,Knowledge & Creativity European University, Portugal
logo MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women (HNIMR), India
MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women (HNIMR), India
logo Family Business Centre , Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
Family Business Centre , Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
logo Journal of Contemporary Research in Business Administration and Economic Sciences
Journal of Contemporary Research in Business Administration and Economic Sciences
logo Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe
Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe
logo BUDAPEST BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
BUDAPEST BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
logo Honorary Consul of the Czech Republic in Opole
Konsulat Republiki Czeskiej w Opolu
Eben-poska
Eben Polska
Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu
Eben-poska
Singidunum University (Serbia)


logo uczelni w Pradze
The University of Finance and Administration
Thai Nguyen University
Thai Nguyen University
kimep university
Kimep University
logo  Stanisław Staszic Vocational School Complex in Opole, Poland
Stanisław Staszic Vocational School Complex in Opole, Poland

KOMITET NAUKOWY

* Dr hab. Inessa Sytnik, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland), Przewodnicząca Komitetu Naukowego (Chairwoman of the Scientific Committee),

* Prof. Dr Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Uldana B. Baizyldayeva PhD, Assistant Prof. (KIMEP University , Kazakhstan)

* Prof. Dr hab. Marta Barna (The First Vice-Rector of Lviv University of Trade and Economics, Ukraine)

* Lidia Barteczko, M.A. (Vice-director of the Stanisław Staszic Vocational School Complex in Opole, Poland)

* Dr hab. Maria Bernat, prof. uczelni (Director of The Confucius Institute in Opole, Opole University of Technology, Poland)

* Francisco Carvalho, Prof. Adjunto (Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Hani El-Chaarani ( Head of Faculty of Business Administration, Beirut Arab University, Founder of IBERA, Member of Family Business Center, Slovak Repu-blic )

* Maryna Chaikovska, Dr., Associate Professor (Department of Marketing and Business Administration, I.I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine)

* Ânia Chasqueira (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Judit Csákné Filep, PhD -( Budapest Business School, University of Applied Sciences, LAB – Office for Entrepreneurship Development, Director for Rese-arch, Hungary)

* Marta Dionisio (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová (Deputy Head Department of Finance, Faculty of Ostrava, Czech Republic)

* Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Vice-Rector for Accreditation and International Cooperation, Wroclaw University of Economics and Business, Poland)

* Dr Said Edaich (Opole University of Technology, Poland)

* Judit Csákné Filep, PhD ( Budapest Business School, Hungary, Director for Research at Budapest LAB – Office for Entrepreneurship Development, Hungary, Member of Family Business Center, Slovak Republic)

* Dr. Ryszard Gładkiewicz ( Chairman of the Board of the Polish - Czech Scientific Society, Poland )

* Dr. Nguyen Bich Hong (Head of Department of Science - Technology & International Affairs, Thai Nguyen University of Economic, Thai Nguyen University, Vietnam)

* Dr. Dang Thi Thanh Huong (Vice rector of School of Foreign Languages, Thai Nguyen University, Vietnam)

* Assoc.Prof. Dr. Hoang Van Hung (Thai Nguyen University President, Vietnam)

* Dr. Phil. Nicole Horáková, M.A. (Deputy Head of Department of Sociology, Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic)

* Dr. Margarita Išoraitė (Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences, Lithuania)

* Dr inż. Elżbieta Karaś (Opole University of Technology, Poland)

* Dr hab. Leszek Karczewski, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland)

* Ing. Eva Kostikov, Ph.D., (Head of Finance Department, scientific guarantee and coordinator of international projects, Faculty of Economic Studies, University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)

* Assoc. Prof. Dipl. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. ( University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, Founder of the Family Business Center, Slovak Republic, Co-founder of IBERA)

* Dr. Mihika Kulkarni, Associate Professor (Head of the Research Centre, MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)

* PhDr. Ing. Václav Kupec, PhD (Prague University of Economics and Business,Czech Republic)

* Dr hab. Alla Levitskaia, prof. Univ. (Comrat State University, Director, II "InnoCenter", Director Regional Economic Development Institute, Republic of Moldova)

* Dr. Shirish Limaye (Symbiosis College of Arts & Commerce, India)

* Doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. (Deputy Director of The Institut of Management University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia)

* Dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT (Department of Economics, Finance and Accounting, Faculty of Economics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)

* Dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)

* prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Head of Department of Economics, Faculty of Economics, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)

* Nida Mačerauskienė (Dean of The Faculty of Business Management, Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences, Lithuania)

* Célio Gonçalo Marques, PhD, Associate Professor (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement |Pro President for Internationalization and Pedagogical Innovation of the Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Dr inż. Katarzyna Mazur - Włodarczyk (Opole University of Technology, Poland)

* Prof. Ruizan Mekvabidze (Coordinator of International Programs, Gori State Teaching University, Georgia)

* Assoc. Prof. Dr Nguyen Tuan Minh (Director of International Cooperation Center, Thai Nguyen University, Vietnam)

* Andreia Nogueira (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Nataliia Orlova, Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Public Administrtion, (Hryhorii Skovoroda Univrsity in Pereiaslav, Ukraine)

* Cláudia Pires da Silva (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Fatima Pedro, Prof. Adjunto (Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)

* Dr. Surya Ramdas (Director of MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)

* Assoc. Prof., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

* Tetyana Shtanko (Director of The Center of International Education and Cooperation, Erasmus+ Institutional Coordinator, Lviv University of Trade and Econo-mics, Ukraine)

* Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW (Wrocław University of Economics and Business, Poland)

* Dr hab. Artem Stopochkin, prof. uczelni (Opole University of Technology, Poland)

* Ricardo Triães (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Doc. dr Radmila Suzić (Singidunum University,Serbia),

* Alina Svechkina, PhD (University of Haifa, Israel),

* Dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień (Dean of The Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland)

* Dr Roman Śmietański (Opole University of Technology, Poland)

* Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. ( Deputy Head of the Department of Finance, Head of the Department of Finance,University of Finance and Administration,Czech Republic, Member of Family Business Center, Slovak Republic, Member of Family Business Center, Slovak Republic; IBERA-International top leaders and researchers network, active member in the Network of Top Business Leaders and Researchers)

* Ricardo Triães (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)

* Dr hab. Janusz Wielki, prof. uczelni (Head of the Department of Enterprise Management, e-Business and Electronic Economy, Faculty of Economics and Ma-nagement, Opole University of Technology, Poland)

* Dr Artur Żurakowski (Honorary Consul of the Czech Republic in Opole, Poland)


CONFERENCE PROGRAMME / PROGRAM KONFERENCJI


– Link do połączenia on-line / Link to online connection:

(on - line: https://etele2.po.edu.pl/rom-ac1-cnd-uub )

Miejsce konferencji Politechnika Opolska - Budynek dydaktyczny „Łącznik” Opole, ul.Mikołajczyka 16 - Aula 39-B
Venue of the conference Opole University of Technology Didactic building "Łącznik" Opole, Mikołajczyka 16 street - Lecture Hall 39-B
9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji/registration of conference participants

10.00 – 13.00 – uroczyste otwarcie konferencji / opening of the conference

SESJA 1 / SESSION 1
10.30 - 11.45
MODERATORZY/MODERATORS: Inessa Sytnik, Said Edaich
10.30 – 10.45 - Veena Nitin Tarkunde (Brihan Maharashtra College of Commerce, Pune, Maharashtra, India)
Case studies of Craftpreneurs from India: A Model of Sustainable Craftsmanship Management (Studia przypadków rzemieślników z Indii: model zrównoważonego zarządzania rzemiosłem)
10.45 - 11.00 - Bhakare Sharayu (Symbiosis College of Arts and Commerce, India )


An Analytical Study of Grassroot Artisan Entrepreneurship in India: Survival, Revival and Sustainability
(Analityczne badanie oddolnej przedsiębiorczości rzemieślniczej w Indiach: przetrwanie, odrodzenie i zrównoważony rozwój)

11.00 - 11.15 - Aneta Grzegocka, Szewczuk-Stępień Marzena (Opole University of Technology, Poland)
Rola inteligentnego rzemiosła w polityce rozwoju regionalnego (The role of intelligent crafts in regional development policy)

11.15 – 11.30 - Baizyldayeva Uldana (KIMEP University, Almaty city, Kazakhstan)
Research of higher educational institutions students enterpreunership intentions (Badanie zamierzeń przedsiębiorczych studentów szkół wyższych)
11.30 – 11.45 Gokgul Ahmet Neca (Bursa Uludag University, Turkey)
Storytelling and Its Importance in Marketing Craft Activities
(Opowiadania historyczne w rzemieślniczych działaniach marketingowych)
11.45 – 12.00 PRZERWA KAWOWA / A COFFEE BREAK

SESJA 2 / SESSION 2
12.00 - 14.00
MODERATORZY/MODERATORS: ANDREA TOMÁŠKOVÁ, DAWID SZRAMOWSKI
12.00 – 12.15 Harcsová Henrieta, Horský Jerguš(University of Economics; Bratislava, Slovakia)
Remeslo ako regionálny produkt cestovného ruchu na Slovensku
(Craft as a regional tourism product in Slovakia)
12.15 – 12.30 Sterniuk Mościcka Hanna (Statistical Office in Opole, Poland) Działalność mikroprzedsiębiorstw
(Activities of micro-enterprises)
12.30 – 12.45 Fedosoejeva Laimute, Grigunas Egidijus, Vaiteniene Birute (Vilniau kolegija/Higher Education Institution, Vilnius, Lithuania)
Position of national heritage and folk art products in the business gifts category (Lithuanian market)
(Pozycja wyrobów dziedzictwa narodowego i sztuki ludowej w kategorii upominków biznesowych (rynek litewski))
12.45 – 13.00 Vilniaus Kolegija (Higher Education Institution, Vilnius, Lithuania)
The influence of the Arts and Crafts movement on modern arts and design
(Wpływ ruchu Arts and Crafts na sztukę współczesną i designs)
13.00 – 13.15 Monika Naďová Krošláková(University of Economics, Bratislava, Slovakia)
Nová Krv pre Staré Remeslá: Mladí v Rodinných Firmách
(New Blood for Old Crafts: Youth in Family Businesses) (Nowa krew dla starych rzemiosł: młodzi ludzie w firmach rodzinnych) udział online / online participation
13.15 – 13.30 Pawliczek Marcel, Świerc Julia, Wuwer Weronika (Opole University of Technology, Poland)
Rozwój rzemiosła w kontekście wyzwań demograficznych
(The Development of Craftsmanship in the Context of Demographic Challenges)
13.30 – 13.45 Lenka Farkačová (AMBIS vysoká škola, a. s.)
Hodnota řemeslné práce a Směrnice EU 2023/97
(The value of craft work and the EU Directive 2023/97) (Wartość pracy rzemieślniczej a Dyrektywa UE 2023/97)
<
13.45 - 14.00 Konopásek Patrik, Tomášková Andrea (Vysoká škola finanční a správní, a.s., Czech Republic)
Karlovarský folklorní festival: Most mezi historií a současností regionální kultury
(Karlovy Vary Folklore Festival: Bridge between history and present of regional culture) (Festiwal Folklorystyczny w Karlowych Warach: pomost pomiędzy historią a teraźniejszością kultury regionalnej)
14.00 – 14.30 LUNCH

SESJA 3 / SESSION 3
14.00 - 17.00
MODERATORZY/MODERATORS: KATARZYNA ŁUKANISZYN-DOMASZEWSKA, ELŻBIETA KARAŚ
14.30 - 14.45 šoraitė Margarita (Vilniaus kolegija/University Applied Science, Vilnius, Lithuania)
Craft product as marketing complex element in Lithuania
(Produkt rzemieślniczy jako złożony element marketingowy na Litwie)
14.45 - 15.00 Kulkarni Mihika Mandar (MKSSS's.Smt.Hiraben Nanavati Institute of Management and Research For Women, Pune, India) Computation of Bastar art market and it's imminent contemplation
(Obliczenie rynku sztuki Bastar i jego nieuchronna kontemplacja)
15.00 - 15.15 Lopes Eunice (Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)
Rail transport network and mobility: cultural-tourist management perspective of crafts
(Sieć transportu kolejowego i mobilność: perspektywa zarządzania kulturalno-turystycznego rzemiosłem)
15.15 - 15.30 Almeida Paula (Polytechnic Institute of Tomar, Portugal)
Craftman Can´t Die!
(Rzemieślnik nie może umrzeć!)
15.30 - 15.45 Szramowski Dawid(Uniwersytet Gdański)
Rola przedsiębiorstw rzemieślniczych w przechodzeniu do gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarki regeneracyjnej
(The Role of Craft Enterprises in Transitioning to a Circular Economy and Regenerative Economy)
15.45 - 16.00 Chasqueira Ânia (TECHN&ART - Center for Technology, Restoration, and Valorization of the Arts; Instituto Politécnico de Tomar, Portugal)
Preservation of traditional Craftsmanship as national and international Intangible Cultural Heritage: The Portuguese case
(Zachowanie tradycyjnego rzemiosła jako krajowego i międzynarodowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego: przypadek Portugalii)
16.00 - 16.15 Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, Karaś Elżbieta, Mazur - Wlodarczyk Katarzyna(Opole University of Technology, Poland)
Koncepcja interesariuszy w odniesieniu do podmiotów rzemiosła występujących w regionie opolskim
(The stakeholder concept in relation to the craft entities in the Opole region)
<
16.15 - 16.30 Edaich Said (Opole University of Technology, Poland)
Moroccan Craft Entrepreneurship, Conceptual Unification path
(Marokańska przedsiębiorczość rzemieślnicza, droga unifikacji pojęciowej)
16.30 - 16.45 Mazur-Włodarczyk Katarzyna (Opole University of Technology, Poland)
Specyfika rynkowa chińskich rzemiosł wykorzystujących perły i masę perłową
(Market specificity of Chinese crafts using pearls and mother-of-pearl)
16.45 - 17.00 PODSUMOWANIE OBRAD / CONCLUSION


WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Warsztaty z przedsiębiorczości dla uczni Publicznego Technikum nr 7 w Opolu
przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu


3.06.2024 - Poniedziałek - 10.30 13.30
4.06.2024 - Wtorek - 8.30 - 12.00

Warsztaty przeprowadzą:
Dr. Mihika Kulkarni, Associate Professor (Head of the Research Centre, MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)
Dr Veena Nitin Tarkunde (Bńhan Maharashtra College of Commerce, Pu ne, Maharashtra, India)

ACCOMPANYNING EVENT

Entrepreneurship workshops for students of the Public Technical Secondary School No. 7 in Opole
at the Stanisław Staszic Vocational School Complex in Opole


3.06.2024 - Monday - 10.30 13.30
4.06.2024 - Tuesday - 8.30 - 12.00

The workshops will be conducted by:
Dr. Mihika Kulkarni, Associate Professor (Head of the Research Centre, MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)
Dr Veena Nitin Tarkunde (Bńhan Maharashtra College of Commerce, Pu ne, Maharashtra, India)

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


konferencja hybrydowa https://etele.po.edu.pl/cilraid2023

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.30 - uroczyste otwarcie konferencji

10.30 - 11.30 - obrady

11.30 – 11.45 – przerwa na kawę

11.45 – 13.45 – obrady w sekcjach

13.45 – 14.30 –obiad

14.30 – 16.00 – obrady w sekcjach

16.00 – 16.15 – przerwa na kawę

16.15 – 16.30 – sesja ogólna – podsumowanie konferencji

Danger: Szczegółowy program zostanie podany po nadesłaniu referatów i ustaleniu kolejności ich prezentowania


WAŻNE DATY I INFORMACJE


Conference start time according to the time in:

9 a.m. - Portugal (Tomar)

10.00 a.m. - Poland, Czech Republic, Hungary, Serbia, Slovakia

11.00 a.m. - Ethiopia, Lithuania, Moldova (Găgăuzia), Romania, Ukraine (Kyiv)

12.00 a.m. - Georgia (Gori)

1.30 p.m. - India (Pratishtha, Uttar Pradesh)

2.00 p.m. - Kazakhstan (Alma-Ata)

3.00 p.m. - Vietnam (Thái Nguyên)


Termin konferencji:
6 czerwca 2024r.Miejsce konferencji:
Politechnika Opolska - Budynek dydaktyczny „Łącznik”
Opole, ul.Mikołajczyka 16Ważne daty


Danger: Termin konferencji 06 czerwca 2024r

Danger: Termin nadsyłania Karty Zgłoszenia 24 maja 2024

Danger: Przesłanie informacji o przyjęciu referatu 31 maja 2024

Danger: Termin nadsyłania pełnych treści artykułów 31 sierpnia 2024

Danger: Termin dokonania wpłaty za publikację artykułu w monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) - do 15 września 2024


Języki konferencji:

Danger: obrady główne: angielski i polski.

Danger: sekcje planowane w językach: angielskim, czeskim, słowackim, polskim.


OPŁATY KONFERENCYJNE


Udział w konferencji jest bezpłatny

Nocleg we własnym zakresie (udzielimy ewentualnej pomocy przy jego znalezieniu)

PUBLIKACJE


Artykuł przesłany przez autora/autorów po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w monografii wydanej przez organizatorów Konferencji CILRAID 2024. Opłata za publikację i recenzję wynosi 200 zł (dla doktorantów rabat w wysokości 100 zł)


ORGANIZATORZY KONFERENCJI


Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

rzemiosło
logo weiz


KOMITET ORGANIZACYJNY* Dr Roman Śmietański, Coordinator of the Organizing Committee (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)
* Dr hab. Leszek Karczewski, prof. uczelni (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology , Poland)
* Dr Said Edaich (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)
* Dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)
* Dr inż. Katarzyna Mazur - Włodarczyk (Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology Poland)
* Jan Damboń (Chief of The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers' Association in Opole, Poland)
* Tobiasz Sowada (Director of The Guild of Craft and Entrepreneurship – the Employers' Association in Opole, Poland)
* Tomasz Hanzel (Director of The Opole Center for Economic Development, Poland)
* Ing. Andrea Tomášková PhD (University of Finance and Administration, Czech Republic)
* Dr. Surya Ramdas (Director of MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)
* Dr. Mihika Kulkarni, Associate Professor (Head of the Research Centre, MKSSS’s Smt. Hiraben Nanavati Institute of Management & Research for Women, India)
* Prof. Dr Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement; Polytechnic University of Tomar, Portugal)
* Célio Gonçalo Marques, PhD, Associate Professor (TECHN&ART - Centre for Technology, Restoration and Art Enhancement |Pro President for Internationalization and Pedagogical Innovation of the Polytechnic University of Tomar, Portugal)
* Adam Grzela ( photography - graphics - printing – WWW, Poland )KONTAKT


Koordynator konferencji
– dr Roman Śmietański

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole


Adres e-mail konferencji:
opolecech@gmail.com

dr Roman Śmietański
Tel.: 664 559 448
r.smietanski@po.edu.pl

Koordynator konferencji

dr Roman Śmietański

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Politechnika Opolska
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Adres e-mail konferencji: opolecech@gmail.com
dr Roman Śmietański
Tel.: 664 559 448
r.smietanski@po.edu.pl